Vietcong2
   >> Konzolové příkazy

V této sekci najdete kompletní příkazy do konzole. U každého příkazu je také napsáno k čemu slouží. Konzoli otevřete stisknutím tlačítka [ ; ] - tlačítko nad tabulátorem. Pro větší přehlednost jsou příkazy rozděleny do skupin, a to takto:
Obecné příkazy Zobrazení nastavení Administrace map
Nastavení chování Grafické nastavení Tresty hráčům
Nastavení serveru Uživatelské povely Specifické povely pro CTF
Specifické povely pro DM Specifické povely pro TDM Specifické povely pro ASSAULT
Specifické povely pro COOPObecné příkazy

admin.start
Přihlásí hráče jako admina

ban.clear
Odebere ban z určeného hráče v ban listu

ban.clearall
Vymaže celý ban list

ban.list
Zobrazí hráče v ban listu

cln.list
Zobrazí seznam připojených hráčů (ID, jméno a IP)

dbg.ping
Zobrazí délku odezvy mezi serverem a Vámi

dbg.pingclns
Ping všech připojených hráčů?

dbg.showfps
Zobrazování FPS a souřadnic na obrazovce


Zobrazení nastavení

list.mapset
Zobrazí aktuální nastavení mapy

list.srvset
Zobrazí aktuální nastavení serveru

mut.list
Zobrazí seznam povolených mutátorů


Administrace map

mrot.changemap
Změní určenou mapu a mód

mrot.list
Zobrazí kompletní seznam map na serveru

mrot.listavailable
Zobrazí seznam dostupných map

mrot.next
Změní mapu na další v maplistu

mrot.restartmap
Restartuje aktuální mapu

mrot.restartround
Restartuje aktuální kolo


Nastavení chování

opt.ctrl.mousesens <0-100>
Změní citlivost myši

opt.gen.aimswitch <0-1>
Pokud je vypnuto, můžete mířit jedině pokud zmáčknes AIM klávesu. Pokud je zapnuto, AIM klávesa slouží jako přepínač

opt.gen.crosshaircolor <0-4>
Změní barvu zaměřovače (0=Bílý, 1=Žlutý, 2=Zelený, 3=Červený, 4=Modrý)

opt.gen.explwhistle <0-1>
Zapíná pištění v uších při výbuchu

opt.gen.gore <0-1>
Zapíná krev

opt.gen.mpcnskills <0-2>
Zprávy o zabití budou zobrazovány v konzoli (0=Všichni hráči, 1=Jen Vaše killy, 2=Nikdo)

opt.gen.mphudchat <0-1>
Zapíná chatovací zprávy, aby se zobrazovali v HUDu

opt.gen.mphudcheating <0-1>
Zapíná, pokud se cheatovací zprávy zobrazují v HUDu

opt.gen.mphudjoin <0-1>
Zapíná, pokud se zobrazují v HUDu systémové zprávy(připojení, změna strany, další zprávy)

opt.gen.mphudkills <0-2>
Zapíná, pokud se zprávy o zabití zobrazují v HUDu (0=Všichni hráči, 1=Jen Vaše killy, 2=Nikdo)

opt.gen.mphudpickups <0-1>
Zapíná, pokud se zobrazuje možnost zvednutí něčeho v HUDu


Grafické nastavení

opt.gfx.characterdetails <0-1.0>
Kvalita charakterů. Mění zobrazovací vzdálenost pro vykreslování detailních postav (výchozí=0.8)

opt.gfx.effects <0-1.0>
Přizpůsobí detaily efektů - osvětlení, stíny, částicové efekty, atd. (výchozí=0.8)

opt.gfx.flyshells <0-1.0>
Množství zobrazovaných prázdných nábojů (default=0.8)

opt.gfx.gamma <0-1.0>
Přizpůsobí světlost obrazovky. Některé video drivery povolují nastavené gamma korekce jen ve fullscreen modu (výchozí=0.5)

opt.gfx.ragdoll <0-3>
Aplikace rag doll efektu (0=bez rag doll, 1=minimální rag doll, 2=průměrný rag doll, 3=maximální rag doll)

opt.gfx.shotlight <0-1>
Zapíná světelné efekty při střelbě

opt.gfx.texmanager <0-1>
Manažer textur (0=v systémové pamětu. 1=ve video paměti)

opt.gfx.texcharactershigh <0-1>
Povoluje detailní textury postav

opt.gfx.texequipmenthigh <0-1>
Povoluje detailní textury pro výbavu postav

opt.gfx.texlightmapshigh <0-1>
Povoluje detailní textury prostředí

opt.gfx.texmachineshigh <0-1>
Povoluje detailní textury na vozidlech a technice

opt.gfx.texscenehigh <0-1>
Povoluje detailní textury prostředí

opt.gfx.texweaponshigh <0-1>
Povoluje detailní textury na zbraních


Tresty hráčům

pl.ban
Zabanuje uvedeného hráče na uvedenou dobu. 0 znamená permanentní ban

pl.kick
Vykopne určeného hráče ze serveru

pl.list
Zobrazí seznam hráčů (jméno, ID, a hodnocení)

remcon.joinlist
Zobrazí seznam vzdálených adminů


Nastavení serveru

srv.adminpassword
Změní admin heslo, které povoluje lognout se jako admin spolu s jeho právy

srv.autobalance <0-5>
Zapíná automatické vyvažování týmu (0=vypnuto, 2-5 povolený rozdíl mezi velikostmi týmu)

srv.banteamkill
Zabanuje teamkillery na zadaný počet hodin (0=vypnuto)

srv.blindspectator <0-1>
Pokud zapnuto, všichni spectatoři uvidí blackscreen

srv.chatdead <0-1>
Pokud zapnuto, textové zprávy od mrtvých hráčů budou viditelné pro všechny hráče ve hře

srv.chatspectator <0-1>
Pokud zapnuto, budou se textové zprávy od spectatorů zobrazovat všem

srv.cpufriendly <0-1>
Platí jen pro dedikované servery. Zapína FPS limiter, který redukuje FPS podle zatížení serveru

srv.hbautoupdate <0-1>
Zapíná či vypíná automatické stahování nové verze anticheat systému HradBa

srv.hbuploadlimit <2-64>
Limituje upload nové verze HradBy pro připojující se klienty v kB/s (výchozí=8)

srv.hradba
Zobrazí status HradBy

srv.ip
Zobrazí IP adresu serveru

srv.kickhighping
Vykopne hráče s pingem větším, než je zvolený limit

srv.kickidle
Pokud je zapnuto, hráč který je neaktivní po zvolenou dobu v minutách je vykopnut (0=vypnuto, 3-15 povolené limity)

srv.kickteamkill
Pokud je zapnuto, teamkiller je vykopnut po zvoleném počtu teamkillů (výchozí=3)

srv.maxclns
Zobrazí maximální počet hráčů, kteří se můžou k serveru připojit

srv.msgofday
Změní zprávu dne

srv.mwplimit <1-99>
Změní limit postavených MGček od kulometčíků na stranu. Pokud je limit dosažen, jsou starší MG odstraněny (výchozí=6)

srv.name
Zobrazí jméno serveru

srv.password
Změní heslo pro připojování klientů do hry

srv.port
Zobrazí odchozí port serveru

srv.remconip
Zobrazí IP adresu používanou vzdálenou konzolí pro přístup na server k vzdálené administraci

srv.remconport
Zobrazí port používaným vzdálenou konzilí pro přístup na server k vzdálené administraci

srv.respinvulner
Nezranitelnost po respawnu v sekundách (minimum=3, maximum=10, výchozí=3)

srv.rpg
Zobrazí nastavení RPG (zapnutí či vypnutí omezení výběru tříd)

srv.rpg.filename
Zobrazí jméno souboru, který je používán na ukládání session uchovávající RPG výsledky hráčů (výchozí je \CFG\default.rpg)

srv.vietnammode <0-1>
Zapíná Vietnam mode (odstraní HUD všem hráčům)

srv.voting.banplayer <0-1>
Zapíná hlasování o zabanování určitého hráče

srv.voting.changemap <0-1>
Zapíná hlasování o změnu mapy

srv.voting.clninterval
Interval v sekundách mezi jednotlivými hlasováními

srv.voting.kickplayer <0-1>
Zapíná hlasování o vykopnutí hráčů

srv.voting.nextmap <0-1>
Zapíná hlasování o postupu na další mapu v map listu

srv.voting.restartmap <0-1>
Zapíná hlasování o restartu mapy

upld.list
Zobrazí seznam uživatelů, kteří stahují novou verzi HradBy


Uživatelské povely

user.chattoconsole <0-1>
Pokud zapnuto, všechny chatovací zprávy jsou zapisovány do konzole

user.sendchat <"text">
Odešle chatovací zprávu

user.suicide
Sebevražda


Specifické povely pro CTF

ctf.endrule.time
Definuje délku následujícího kola (0=čas a pravidla vypnuta)

ctf.endrule.teamscore
Definuje skóre, kterého musí tým dosáhnout, aby vyhrál zápas (0=skore a pravidla vypnuta)

ctf.reinforcement
Definuje minimální čas pro mrtvé hráče do vrácení do hry

ctf.reinforcement_min
Definuje minimální čas pro mrtvé hráče do vrácení do hry

ctf.droppedflaglimit
Definuje dobu, po kterou může odhozená vlajka ležet na zemi. Jakmile čas uplyne, vlajka se vrátí na původní místo

ctf.respawn.objects
Definuje dobu do respawnu zničených objektů (0=vypnutí respawnu)

ctf.respawn.vehicles
Definuje dobu do respawnu zničených vozidel (0=vypnutí respawnu)


Specifické povely pro DM

dm.endrule.score
Definuje skóre, kterého musí hráč dosáhnout, aby vyhrál kolo (0=skore a pravidla vypnuta)

dm.endrule.time
Definuje délku následujícího kola (0=čas a pravidla vypnuta)

dm.respawn.objects
Definuje dobu do respawnu zničených objektů (0=vypnutí respawnu)

dm.respawn.vehicles
Definuje dobu do respawnu zničených vozidel (0=vypnutí respawnu)


Specifické povely pro TDM

tdm.endrule.time
Definuje délku následujícího kola (0=čas a pravidla vypnuta)

tdm.endrule.teamscore
Definuje skóre celého týmu, kterého musí tým dosáhnout, aby vyhrál kolo (0=skore a pravidla vypnuta)

tdm.respawn.objects
Definuje dobu do respawnu zničených objektů (0=vypnutí respawnu)

tdm.respawn.vehicles
Definuje dobu do respawnu zničených vozidel (0=vypnutí respawnu)


Specifické povely pro ASSAULT

assault.endrule.time
Nastavuje délku kola

assault.endrule.teamscore
Definuje skóre potřebné pro vítězství týmu

assault.reinforcement
Definuje dobu do respawnu osob (Fast respawn, 10s, 30s, 1 minute, Team respawn)

assault.round.time
Definuje čas kola

assault.respawn.objects
Definuje dobu do respawnu objektů

assault.respawn.vehicles Definuje dobu do respawnu vozidel


Specifické povely pro COOP

coop.endrule.time
Nastavuje délku kola

coop.reinforcement
Definuje dobu do respawnu osob

coop.difficulty <0-2>
Obtížnost
zpět na začátek stránky